U 3D obliku radimo slova kao jastučiće visine 40 cm, te kao visilice koje se mogu postaviti na zid iznad dječjeg krevetića.