Bračni prekrivači

Svaki prekrivač ima svoju priču. Najljepše se pokriti sa obiteljskim prekrivačem. Pod njim se vole tata i
mama. Dječica ga guraju nožicama i otkrivaju se po noći. Nečije vrijedne ruke su utkale svoju ljubav i
molitvu u ovaj prekrivač. Patchwork nikada ne zastarijeva. Možda i vaše dijete kad odraste poželi ga ponijeti
sa sobom u nov i nepoznat život. On će ga čuvati od hladnog i nepoznatog svijeta.